Đánh thức tài năng trẻ

Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng - Thị trấn Trần Đề - Trần Đề - Sóc Trăng
Điện thoại: 2993730153
Liên hệ trực tiếp:

Trường MG Trần Đề

Ấp Đầu Giồng - Thị trấn Trần Đề - Trần Đề - Sóc Trăng
2993730153
trande-mgtrande@edu.viettel.vn